Startsida   Aktuellt   Bilder  Resultat   Regler   Historik
PROTOKOLL  Årsberättelse 
   2019  2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994


Notater från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 7 mars 2019.

En 10 man stark församling, exakt dubbelt så stor som fg år, hälsades välkommen till vårt 26:e årsmöte. För att kunna ådagalägga full koncentration på ärtorna och pannkakorna med tillbehör drogs förhandlingarna igång omgående efter det att sista ändalykten landat på stolen.

 •                          Kassörens sedvanliga rapport föredrogs varvid tidernas största underskott, 5 926 kr, blev blottlagt. Berodde detta sannolikt på att ingen ränta på vår förmögenhet hade redovisats. Blev dock vår eminente kassör omvald på ytterligare 10 år sedan denne dels hade lovat ett betydligt effektivare förräntningsarbete under 2019 och dels aktivt påverka den allmänna puttningen så att intäkterna från treputtar och sånt ökar.

 •                          Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. På mötet framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser fastslogs i 4 fall av 6. Den alltid så välvilliga församlingen ansåg att de två frånvarande arrangörerna borde få vara delaktiga i detta beslut.

 •                          Som vanligt upprepas här normaltiderna som gäller tävlingsdagarna. Samling kl 11.15, mat kl 11.30 samt första start kl 12.30.

                      Datum                               Bana                                       Värd

                     26 a                               Ljunghusen                                 Bertil N
                     17 maj                            Trelleborg                                   Lennart
                     14 juni                            Bokskogen                                  Curt
                       2 aug                            ?                                               Leif
                     30 aug                            ?                                               Lasse
                    24 – 26 sep                      Abbekås                                     Anders B

Anders B åtog sig arrangörskapet för slutspelet och argumenterade därvid så vackert för Abbekås att förslaget godtogs med acklamation.

 •                          Beslöts att årsavgiften för 2019, trots resultatet för 2018, på nytt blir endast 1 500 kr. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag, direkt till Lennarts konto hos SEB 5502 01 18575. Ange ditt namn så att Lennart kan identifiera beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

 •                          I den mån någon på senare tid har ändrat mailadress, telefonnr, adress etc ombeds vederbörande att skicka ett mail om förhållandet till samtliga övriga järngängare.

 •                          I god tro har jag nedtecknat ovanstående såsom jag lyckats uppfatta det i sorlet. Mottar gärna rättelser och förtydliganden, som dock, det skall sägas, förmodligen hamnar i papperskorgen.

Höllviken den 8 mars 2019.

Håll huvudet uppe!

Roland

Tillbaka

Notater från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 1 mars 2018.

 Den församlade menigheten hälsades välkommen till vårt celebra 25:e årsmöte. 5 deltagare innebar nytt rekord!! Dessvärre, således, åt det negativa hållet. Inte mindre än 6 av medlemmarna föredrog de äckligt varma vindarna i Sydafrika i stället för att njuta av friskheten i de betydligt kraftigare vindarna här hemma. Obegripligt!!

 Vad jag kan erinra mig så har vi någon gång tidigare inlett förhandlingarna med ett gott skrovmål på ärtor med fläsk samt pannkakor med sylt och grädde. Och nu gjorde vi det igen!! Mer än en (två) blev glatt överraskade.

 •                          Kassörens eminenta rapport föredrogs. Ytterligare ett år med ett rejält överskott. Denna gång med 18 kr! Föreslogs därvid att detta belopp, tillsammans med tidigare överskott på 9 030 kr, överföres till 2018 för att då, i år, användas enligt en senare punkt i protokollet. Efter det, som vanligt, alltigenom gedigna kassörsarbetet omvaldes kassören på ytterligare 10 år.

•                          Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. På mötet framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades inte, mer än i ett fall, eftersom majoriteten av arrangörerna var frånvarande. Bertil E arrangerar den första övningen och hans förslag om Torekov godkändes rakt av.

•                          Ett ständigt osäkerhetsmoment är normaltiderna som gäller tävlingsdagarna. De upprepas därför här på nytt. Samling kl 11.15, mat (utan förrätt) kl 11.30 samt första start kl 12.30.

                             Datum                                            Bana                                                Värd

                             20 april                                            Torekov                                         Bertil E

                             18 maj                                             ?                                                  Bosse

                             15 juni                                             ?                                                  Lasse

                             3 aug                                               ?                                                  Krister

                           31 aug                                               ?                                                  John

                           25 – 27 sep                                        ?                                                   Bertil N

 Bertil N åtog sig således arrangörsskapet för slutspelet, men ville ha 9 000 för besväret. Dock, och det hedrar honom, tänkte han använda alla pengarna för att vi gemensamt skulle kunna fira 25-års-jubiléet på ett värdigt sätt. Det beslöts så, med förbehållet att beslut om användandet skulle tas vid någon av våra spelomgångar.

 •                          Eftersom di Blåe har vunnit gängkampen inte mindre än 4 år på rad vore det, enligt statuterna, högt på tiden att göra förändringar i lagens sammansättning. Dock tyckte de tre representanterna för di Röe att dessa tänkte bita ihop och kämpa på utan att få välbehövlig förstärkning.

 •                          Beslöts att årsavgiften för 2018, som resultat av kassörens upprepade framgångsrika förvaltning, på nytt endast blir 1 500 kr. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag, direkt till Lennarts konto hos SEB 5502 01 18575. Ange ditt namn så att Lennart kan identifiera beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

•                          I den mån någon, sedan senast utgivna ”Plånbokslistan”, har ändrat mailadress, telefonnr, adress etc ombeds vederbörande att skicka ett mail om förhållandet till samtliga övriga järn-gängare.

•                          I god tro har jag nedtecknat ovanstående såsom jag lyckats uppfatta det i sorlet. Mottar gärna rättelser och förtydliganden, som dock, det skall sägas, förmodligen hamnar i papperskorgen.

Höllviken den 2 mars 2018.
Håll huvudet uppe!

Roland
Tillbaka


Notater från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 2 mars 2017.

Vi inledde det 24:e Järngängsåret efter precis samma scenario som vi brukar. Så jag behöver inte skriva att vi åt jättegoda ärtor med fläsk och punsch samt pannkakor med sylt och grädde.
8 närvarande vilket för klubbens matematiker snabbt räknat betyder 5 frånvarande. Som vanligt ett gäng i South Africa och en som hade valt en kortare tripp till Spanien. Det är svårt att förstå vissas prioriteringar! Därtill John som för dagen var indisponerad.

       Som vanligt hade vår lysande kassör Lennart redan skickat ut kassarapporten och det föranledde mängder av frågor och påpekanden. Den viktigaste var nog huruvida ränteintäkten på 8 kr saknade ett antal nollor. Så var icke fallet och församlingen nödgades godkänna kassarapporten med acklamation. Det nya överskottet på totalt 9 030 kr balanseras till innevarande år för uppsupning m m. Efter det alltigenom gedigna kassörsarbetet omvaldes kassören på 10 år eller så.

T

       Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. På mötet framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades men kunde inte för dagen fastställas beroende på huruvida respektive bana är tillgänglig, senare byten, etc.


Ett
ständigt osäkerhetsmoment är normaltiderna som gäller tävlingsdagarna. De upprepas därför här. Samling kl 11.15, mat (utan förrätt) kl 11.30 samt första start kl 12.30.

 

                      Datum                              Bana                                   Värd

                 21 april                         ?                                 Leif

                 19 maj                         ?                                 Claes

                 16 juni                         ?                                 Bertil N

                 4 aug                          ?                                 Anders B

                 1 sep                           ?                                Anders D

                22 – 24 sep                   ?                                 Bosse

 De medlemmar som var närvarande ville enhälligt, efter diskussion, att vi i stället för hittillsvarande kutym att ha slutspelet fre – sön, i stället förlägga det till tis – tor. Beslöts att det skulle bli så i fortsättningen.
 Dock, eftersom fre – sön 22-24/9 redan hade meddelats, ändras detta för innevarande år till 26-28/9 endast under förutsättning att samtliga fem frånvarande accepterar detta.

 Ber alltså att Claes, Curt, John, Krister och Lasse snarast ger denne besked om vilket. 

 Diskuterades huruvida nuvarande system för beräkning av segrande lag var bra, rättvist och fungerande. Det bedömdes och bestämdes så enhälligt.

Diskuterades lagbyte, som i enlighet med våra statuter skall göras då ett av lagen har vunnit tre år på rad, varefter vi i full enighet beslöt att vi spelar med oförändrade lag 2017.

Diskuterades mycket ingående om vi skulle lyfta fram grunden för vårt sällskaps existens, nämligen den ädla tävlingen mellan två lag. Det ansågs att alltför mycket vikt lades vid individuella resultat och att detta skulle förändras genom att i stället för att individuella ettor, tvåor och treor skulle belönas skulle i stället, för varje omgång, det segrande lagets deltagare belönas med vardera 100 kr samt strödda applåder och visslingar.

Alla övriga belöningar kvarstår. Det skall därvid påpekas att skandalen i Mölle icke får upprepas. Den då di Blåe inte fick sina välförtjänta GT framburna av di Röe. Försynta, som di Blåe alltid är, ville man heller inte göra di Röe uppmärksamma på debaclet.

Beslöts att årsavgiften för 2017, som resultat av kassörens upprepade framgångsrika förvaltning, endast blir 1 500 kr. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag, direkt till Lennarts konto hos SEB 5502 01 18575. Ange ditt namn så att Lennart kan identifiera beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

I den mån någon sedan senast utgivna ”Plånbokslistan” har ändrat mailadress, telefonnr, adress etc ombeds vederbörande att skicka ett mail om förhållandet till samtliga övriga järngängare. Och det tyckte samtliga närvarande var en bra metod för fortsättningen.

I god tro har jag nedtecknat ovanstående såsom jag lyckats uppfatta det i sorlet. Mottar gärna rättelser och förtydliganden, som dock, det skall sägas, förmodligen hamnar i papperskorgen.

Höllviken den 5 mars 2017.

Håll huvudet uppe!

Roland

Tillägg enligt utskickad epost 13/3:

Tjena gubbar,
Alla fem som inte var med på årsmötet har nu sagt OK till att redan i år lägga slutspelet på tisdag - torsdag i stället för, som hittills, på fredag - söndag.
Betyder alltså att årets slutspel går av stapeln tisdagen den 26/9 tom torsdagen 28/9 och det hela sker under Bosses befäl.

Håll huvudet uppe!
Roland
 

Tillbaka

Notater från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 3 mars 2016.

Så var det dags för ett nytt Järngängs-år och det bekräftades som vanligt med Ärtor&fläsk och däribland insprängda förhandlingar.
9 närvarande innebär samtidigt 4 frånvarande. De sistnämnda hade meddelat diverse orsaker – den ena mer krystad än den andra. Som exempel: långt mellan flygavgångarna från Sydafrika! Va?!

·      · Kassarapporten hade vår eminente kassör redan i förväg distribuerat och det föranledde mängder av frågor och påpekanden. Bland dem med substans märktes huruvida ränteintäkten på 27 kr var efter skatt. Efter frågestunden godkändes kassarapporten med acklamation. Det nya överskottet på totalt 6 952 kr balanseras till innevarande år för uppsupning m m. Efter det alltigenom gedigna kassörsarbetet omvaldes kassören på 10 år eller så.

        · Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. Dock hade den gode John inkommit med förslag om att ändra 2/9 till 9/9, men det avslogs enhälligt. Förslaget ansågs visserligen bra, men hade kommit från fel håll. Nu framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades och fastställdes. Dock med sedvanliga garderingar för om respektive bana är tillgänglig etc.

Efter diskussion om vad vi egentligen hade bestämt tidigare enades vi om att det skulle tillföras protokollet att det vid lunchen på speldagarna inte skall serveras någon förrätt. Och att normala tider innebär samling kl 11.15, mat kl 11.30 samt första start kl 12.30.

Det förtjänar också att påpekas att, med Lasse som arrangör av slutspelet, ett nytt varv påbörjas eftersom det var Lasse som, med total framgång, fixade vårt allra första slutspel 1994 på Kristianstad – där vi bl a drack Åhus Bitter och åt hjortfilé m m. Ack ja.

                      Datum                              Bana                                   Värd
                 22 april                        Torekov                        Bertil E
                 20 maj                         Vellinge                        Krister
                 17 juni                         Bokskogen gamla            Curt
                   5 aug                         Malmö                          John
                   2 sep                         Trelleborg                     Lennart
                 23 – 25 sep                  ?                                 Lasse

 ·       Beslöts att årsavgiften för 2016, som resultat av kassörens framgångsrika förvaltning, endast blir 1 500 kr. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag, direkt till Lennarts konto hos SEB 5502 01 18575. Ange ditt namn så att Lennart kan identifiera  beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

         · I god tro har jag nedtecknat ovanstående, såsom jag lyckats uppfatta det i sorlet. Mottar gärna rättelser och förtydliganden, som dock, det skall sägas, förmodligen hamnar i papperskorgen.

Höllviken den 4 mars 2016.
Håll huvudet uppe!

Roland
Tillbaka

Noteringar från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 5 mars 2015.
Ärtor&fläsk-tarmen syntes vara helt hopskrumpnad hos alla tio som anlände till årets viktigaste möte alla kategorier. För som vi åt! Men så är dom också duktiga på Millennium.
10 deltagande betyder 4 frånvarande, varav 2 skyllde på lång resväg (knappt 1 000 mil) och 1 inte ville dela med sig av sina otäcka virus. Den fjärde hade förmodligen en kombination av dessa halvhjärtade ursäkter.

·      
Tidigare utsänd kassarapport godkändes med acklamation även om det helt riktigt påpekades att raderna med räntor och realisationsvinster saknades. Det balanserade överskottet på 4 444 kr kvarstår till innevarande år för uppsupning e dyl. Efter det alltigenom gedigna kassörsarbetet omvaldes kassören på 10 år eller så.

·      
Sonny begärde ordet och det använde han till att berätta för oss att han beslutat sig för att lägga ner sitt golfande på obestämd tid, vilket också innebar att han tackade för sig i Järngänget. Han fick självklart veta att han alltid är välkommen såväl tillbaka som att delta vid våra sammankomster.

·       Claes hade från Afrikas djungler inkommit med ett förslag som egentligen var två. Det första var att klubben skulle invälja en ny medlem om vi blir udda antal. Det andra var förslag på ett namn om så skulle beslutas. Diskuterades kring frågan och det visade sig ganska omgående att vi var ganska eniga (liksom vid förra årsmötet) om att vi inte längre väljer in nya medlemmar utan låter tiden ha sin gång, vilket naturligt innebär att vi blir färre och färre efterhand.

·       Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. Nu framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades och fastställdes. Dock med sedvanliga garderingar för om respektive bana är tillgänglig etc.

                      Datum                               Bana                                  Värd
                 17 april                         Ljunghusen                    Leif
                 15 maj                          Barsebäck                     Bosse
                 12 juni                          Bokskogen gamla            Anders B
                 31 juli                           En4Skåne?                    Claes
                 28 aug                          Trelleborg                     Lasse
                 18 – 20 sep                   ?                                 John

·       Beslöts att årsavgiften för 2015 blir oförändrad, 2 000 kr jämnt. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag, direkt till Lennarts konto hos SEB 5502 01 18575. Ange ditt namn så att Lennart kan identifiera beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Det ovan skrivna är vad jag med dålig hörsel och dåligt minne har uppfattat. Mottar gärna rättelser och förtydliganden, som dock, det skall sägas, förmodligen hamnar i papperskorgen.

Höllviken den 6 mars 2015.

Håll huvudet uppe!

Roland
Tillbaka


Noteringar från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 6 mars 2014.

Denna afton samlades 13 bröder, som alla hade krupit ur sina vinteriden för att börja äta upp sig inför årets svåra bataljer. Jag kan säga att inte många av oss hade behövt tänka så. Vi såg ganska välmående ut om man säger så. Saknades (ja, man brukar ju skriva så ändå) gjorde en spanjor och en sydafrikan samt en nybliven 08:a. Den sistnämnde hade av distansskäl beslutat ta hatt, rock och farväl av vårt illustra sällskap.

·       Eftersom 08:an förtjänstfullt hade varit vår kassör i ganska precis 20 år uppstod en vakans efter denna desertering. Men det förorsakade inga som helst akuta problem. Alla närvarande noterade att Lennart med minspel och åthävor tydligt visade sin önskan att överta värvet. Han valdes därefter med acklamation. Han visade sig omgående vuxen uppdraget genom sin dragning av kassarapporten för föregående år. Man kunde nog också tolka in ett löfte om klart bättre förräntning av klubbens behållna förmögenhet framöver.  

·       Diskuterades kring frågan om Janne skulle ersättas med ny medlem och beslöts att ett namn skulle tillfrågas. Om vederbörande skulle avböja (vilket nu har skett) går vi vidare med återstående 15 medlemmar.

·       Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. Nu framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades och fastställdes. Dock med sedvanliga garderingar för om respektive bana är tillgänglig etc. Efter mötet har också därför John och Anders D bytt speldagar, som blir enligt följande:

 

                      Datum                                Bana                                   Värd

                 25 april                         Ljunghusen                   Bertil N
                 23 maj                         Bokskogen                    Curt
                 27 juni                         Malmö                          John
                  1    aug                         Rya                             Bertil E
                 29 aug                         Trelleborg                     Anders D
                19– 21 sep                                                      Krister

Under överinseende av Notorius Cubblicus hade redan i förväg Krister lottats för förmånen att arrangera årets slutspel. Krister ville därvid ha till protokollet att han gärna mottar önskemål om ort och bana, särskilt om de åtföljs av användbara gåvor. Härvid gäller de normala reglerna – störst och dyrast vinner.

·       Tävlingsdagarnas tider diskuterades livligt och beslöts till slut att följande alltid skall gälla:

Samling kl 11:15

Gemensam lunch kl 11:30

Första start kl 12:30

·       Förslag framfördes av denne att den som är frånvarande vid tävling skall tilldelas en neutral placering. Om 1 spelare är frånvarande blir placeringen 9:a. Om 2 är frånvarande blir placeringarna delning av 8:a och 9:a. Etc etc. Beslöt mötet sålunda.

·      Förslag framfördes också av denne att årets vinnare av lagtävlingen, vilka hittills premierats med pekuniära medel i storleksordningen 500 kr, i fortsättningen i stället skulle premieras med att förlorarna högtidligt och lite fjäskigt frambär öl till dem. Medan dessa då njuter av denna B-öl skulle förlorarna dra iväg med och putsa vinnarnas klubbor. Mötet beslöt om det förstnämnda men röstade ner det sistnämnda.

·       Beslöts att årsavgiften för 2014 blir oförändrad, 2 000 kr jämnt. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag, men from i år till Lennart - direkt till hans konto hos SEB 5502 01 18575. Ange ditt namn så att Lennart kan identifiera beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Det ovan skrivna är vad jag med dålig hörsel och dåligt minne har uppfattat. Mottar gärna rättelser och förtydliganden, som dock, det skall sägas, förmodligen hamnar i papperskorgen.

Höllviken den 10 mars 2014.

Håll huvudet uppe!

Roland
Tillbaka


Noteringar från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 7 mars 2013.

Alla 15, som inte var ute och missionerade i den afrikanska bushen, hade hörsammat kallelsen och infann sig för att intaga ärtor med fläsk och punsch, men också, i viss mån, för att övervara klubbens 20nde årsmöte. Så sent som en vecka före var folk iväg på uppdrag i Sydafrika, USAmerika, Spanien mm mm, men när det är dags för årsmöte, ja då fylkas man.

·       Eftersom det var knäpptyst vid bordet, eller motsatsen, och inga ärtor hade burits in öppnades mötet i förtid och lät vi kassören komma till tals för att försöka förklara var alla pengarna hade tagit vägen. Med sedvanlig bravur och med välsmort munläder ville han påskina att det endast återstod kr 1 406 (+ränta). I brist på bevis för något annat beviljades han ansvarsfrihet. Och inte nog med det – han omvaldes också för ytterligare 10 år. 

·       Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. Nu framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades och fastställdes. Dock med sedvanliga garderingar för om respektive bana är tillgänglig etc. När det gäller slutspelet detta jubileumsår blev det omröstning för att fastställa om slutspelet skulle omfatta en vecka eller 4/5 dagar. Majoriteten föredrog 4/5 dagar och det uppdrogs åt alla att komma med förslag till Janne och/eller Bertil N, som sedan kommer tillbaka till oss alla med utkristalliserade förslag.

                      Datum                                Bana             Värd

                 19 april                         Abbekås      Anders B

                 17 maj                         Kristianstad  Janne

                 14 juni                         Trelleborg    Lennart

                 2 aug                           Vellinge       Krister

30   aug                         Ljunghusen  Leif

(18)19– 22 sep               ?                Janne o Bertil N

·       Eftersom det blå laget, mot alla odds – men med en okuvad vinnarinstinkt, vunnit tre år på rad, skulle, enligt våra regler, göras ny lagindelning. Till detta framlades ett förslag innebärande att utgångspunkt skulle tas i de tre senaste årens individuella placeringar. Mötet beslöt att så skulle ske och det innebär då att det blir följande laguppsättningar: 

Blå laget: Janne, John, Lasse, Leif, Lennart, Kent, Sonny, Roland.

Röda laget: Anders B, Anders D, Bertil E, Bertil N, Bosse, Claes, Curt, Krister.

När jag skulle forma lagen råkade jag skriva Krister med Ch och sedan tog jag för enkelhetens skull och delade upp i bokstavsordning i stället för, som beslutat, efter placeringar (nädå, jag skojar).

·       Det diskuterades om vi i samband med ny lagindelning skulle införskaffa nya tröjor, men vi var ganska eniga om att vi kan byta sinsemellan. Så kom ihåg, ni som är aktuella för det, att ta med era tröjor (nytvättade, lappade och lagade) den 19 april så får det då bli Stora Bytaredagen.

·       Några förslag om ändrad tävlingsform framfördes inte. Däremot föreslog Bertil N att var och en fritt skulle få välja om man ville spela från gul eller röd tee. Beslöts med acklamation sålunda.

·       Beslöts att årsavgiften för 2013 blir oförändrat  2 000 kr jämnt. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag till Janne G - direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. Ange ditt namn så att Janne kan identifiera beloppet. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Pga sen hemkomst från USAmerika blev ingen Årets Järngängare utsedd. Bättring utlovas till nästa år.  

·       Utöver detta sades intet (vad jag vet – jag fick tidigt lock för båda öronen).

Höllviken den 8 mars 2013.

Håll huvudet uppe!

 Roland

Tillbaka

Noteringar från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 1 mars 2012.

Efter återbud från diverse globetrotters samlades 11 överåriga gossar, som visserligen såg fram emot en ny säsong med bataljer på banorna, men framför allt kvällens ärtor med fläsk.

·       Traditionellt inleddes mötet redan medan grötfaten (ärtorna var synnerligen goda och detsamma kunde sägas om pannkakorna med sylt och grädde) var på ingång, av vår eminente kassör, som kunde rapportera ett positivt resultat för det gångna året. Dock hade han försökt undandra klubben räntan på de förvaltade medlen, varför utdelad kassarapport skall justeras med kr 4:26. Konstaterades att överskottet på 2 720 kr var nästan exakt som budgeterat. Som vanligt avslogs också förslaget om att överföra beloppet till fonden för föräldralösa änkor. Samma öde tillmötes gick förslaget att beloppet skulle supas upp vid sittande bord. Som vanligt beslöts i stället att det skall supas upp vid nästa slutspel. Blev kassören därefter, traditionellt, omvald på ytterligare 10 år.

·       En mycket kort parentation åtföljd av en tyst minut hölls därefter för vår bortgångne, mycket gode vän Janne Nordh.

·       Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. Nu framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades och fastställdes. Dock med frågetecken för var de icke närvarande herrarna Claes och Anders D kommer att förlägga spelet den 15 juni respektive den 3 augusti och för vad Anders B kommer att föreslå för slutspelet. Så här är planen tills vidare:

                 Datum          Bana             Värd

              20 april        Ljunghusen  Bertil N

              11 maj        Barsebäck    Bosse

              15 juni        ?                Claes

              3 aug          ?                Anders D

              31 aug        Landskrona  Lasse

              21 – 23 sep  ?                Anders B

·       För att komplettera det röda laget hade inkommit två förslag om ny medlem. Dessa presenterades för mötet och efter omröstning befanns Krister Kristensson invald. Han hälsas mycket välkommen. Förslag framfördes av Kent om att vi inför årets spel skulle företa ny lagindelning. Detta diskuterades ingående vilket slutade med förslag från Bertil N om att införa regeln att om ett lag vunnit 3 år på rad skall ny lagindelning göras, vilket är en möjlighet för nästa år. Detta beslöts.

·       Några förslag om ändrad tävlingsform framfördes inte.

·       Några nya regler föreslogs heller inte utöver för lagindelning enligt ovan.

·       Beslöts att årsavgiften för 2012 blir oförändrat 2 000 kr jämnt. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag till Janne G - helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Plusgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·     Väldigt rörd blev den gode Lennart då det stod klart för honom att juryn för utnämnandet av Årets Järngängare hade gett honom detta eminenta epitet. I sitt långa tacktal, som turligt nog inte ryms i detta protokoll, framhöll han bland annat … Ja, det har jag faktiskt glömt, men det var säkert något intelligent. Applådåskorna efteråt minns jag i alla fall – har fortfarande lock för vänster öra.

·       Utöver detta sades intet.

Höllviken den 5 mars 2012.

Håll huvudet uppe!

Roland

Tillbaka


Noteringar från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 3 mars 2011.

Då inte en enda Janne infann sig (jodå, de hade lämnat återbud) och naturligtvis inte heller Leif,  blev vi, precis som i fjor, 13 vid bordet. Kent inledde med en, efter omständigheterna, positiv rapport från Leifs sjukläger, varifrån vi också fick en hälsning. Kent fick det självklara uppdraget att hälsa tillbaka och önska en så snar comeback som överhuvudtaget är möjlig.

·       Då, faktiskt precis som förra, förförra och förförförra året, varken ärtor eller punsch syntes vara på ingång beslöts att inleda mötet med knorrande magar.

·       Kassören förde också traditionen vidare att precis som i fjor vara en av de frånvarande. Men han hade uppdragit åt Kent att framlägga kassarapporten, som i sanning var glädjande. Hade klubben en kvarstående behållning på kr 4 056. Ett förslag att överföra beloppet till fonden för föräldralösa änkor avslogs och beslöts i stället att det skall supas upp vid nästa slutspel. Blev kassören därefter, som vanligt, omvald på ytterligare 10 år.

·       Tidigare utsänt förslag om speldagar antogs utan ändringar. Nu framlagt förslag om arrangörer accepterades också fullt ut. Spelplatser diskuterades och fastställdes. Dock med frågetecken för var Kent förlägger spelet den 5 augusti och vad Lennart kommer att föreslå för slutspelet. Så här är planen tills vidare:

                      Datum          Bana             Värd

                 15 april        Bokskogen   Curt

                 20 maj        Trelleborg    Sonny

                 17 juni        Ljunghusen  Bertil E

                 5 aug          ?                Kent

                 2 sep          Malmö         John

                 23 – 25 sep  ?                Lennart

·       Sedan ny lagindelning genomförts i fjor och en därefter synnerligen jämn kamp utspelades beslöts ganska givet om oförändrade lag.

·       Några förslag om ändrad tävlingsform har inte inkommit (förutom naturligtvis Janne Ns sedvanliga mantra om matchspel).

·       Några nya regler föreslogs heller inte. Dock omformulerades en av gängets egna lokala regler till: Vi får, för att spara tid, alltid spela provisorisk boll. Alltså även i de fall det är risk för att bollen hamnat i vattenhinder. Järngängets lokala regler finns på hemsidan.

·       Den förekommande, och av många noterade, brådskan att lämna gänget på fredagarna efter spelet togs upp för diskussion. Denna utmynnade i ett förslag från Sonny om att tidigarelägga övningarna sålunda att vi samlas 11.15 för att sedan äta kl 11.30 och med första start kl 12.30. Beslöts sålunda.

·       Påpekades det självklara, men som understundom ingnoreras, att all lottning av bollarna göres på plats och inte på förhand hemma i stugan.

·       Beslöts att årsavgiften för 2010 blir oförändrat 2 000 kr jämnt. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag till Janne G - helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Plusgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Som kuriosa redogjorde denne för en maratontabell för lagsegrare. Denna visade bland annat att Curt är den som genom åren vunnit flest gånger. Faktiskt har han bara tillhört förlorarna 4 gånger av 17! Vidare konstaterades at bland de 8, som vunnit mest, finns 6 av de nuvarande blå och endast 2 av de nuvarande röda! Till allt detta kan man i denna sammanställning se att av det ursprungliga röda laget endast två är röda också idag (Bosse och Bertil N). Resten har konverterat till den betydligt vackrare färgen blå.

·       Juryn för utnämnandet av Årets Järngängare hade, som alltid utan att ange någon speciell anledning, valt att denna gång utse den gode Bertil E. Med församlingens applådåskor ringande i öronen, tackade han för utnämningen och den flaska god bäsk som medföljde. Ingen uppfattade i jublet vad han sade, men denne som satt närmast, tror att han bland annat sade att han inte hunnit köpa ut idag och flaskan därför skulle komma gott till pass för kvällens pyttipanna.

·       Utöver detta sades intet. Inget som jag minns i alla fall. Och det låter väl betryggande. Inte?

·       Kom därefter, mycket lägligt, kyparinnan in med väl fyllda fat med ärtor, sovel och sånt. Intogs detta sedvanligt med öl och punsch. Efter ganska mycket muttrande från hungriga järngängare fylldes sedan faten på och kompletterades med pannkakor och sylt och grädde. Allt slank ner.

Höllviken den 7 mars 2011.

Håll huvudet uppe!

 Roland

Tillbaka


Noteringar från Järngängets årsmöte på källarpuben Millennium i Höllviken den 4 mars 2010.

Konstaterades att alla närvarande fanns på plats samtidigt som de frånvarande inte hade dykt upp. Bland de sistnämnda fanns karriäristen, som ännu inte fattat att friheten är större, barnpassaren och vattenläcksreparatörspassaren. Tack vare de frånvarande blev vi tretton vid bordet – typiskt turläge!

·       Då, faktiskt precis som förra och förförra året, varken ärtor eller punsch syntes vara på ingång beslöts att inleda mötet med knorrande magar.

·       Skattmästaren, som var en av de frånvarande, hade uppdragit åt undertecknad att framföra ett glädjebudskap: klubben är icke, som befarat, helt utblottad. Hade således kassören efter ett antal om- och kontrollräkningar funnit en behållning på kr 351. I sanning en glädjens dag. Blev han därför vid sittande bord omvald på ytterligare 10 år.

·       Kom därefter, mycket lägligt, kyparen in med väl fyllda fat med ärtor, sovel och sånt. Intogs detta sedvanligt med öl och punsch.

·       Därefter återupptogs mötet i en betydligt jovialare stämning och det redan i höstas utsända förslaget till speldagar för 2010 diskuterades och beslöts oförändrat sålunda (med reservation för vädrets makter i april – men det får vi ta då):

                      Datum          Bana             Värd

                 16 april        En4Skåne    Lennart

                 21 maj        PGA?           Janne G

                 18 juni        En4Skåne     Anders D

                 6 aug          Lund           Janne N

                 3 sep          Ljunghusen   Bertil N

                 24 – 26 sep  Slutspel       Bertil E

·       Sedan di Röe och di Blåe under några år spelmässigt utvecklats i plågsamt skilda riktningar fanns det en allmän uppfattning att lagen skulle förändras med syfte att det skulle bli jämnare matcher. Så beslöts också. En livlig diskussion utbröt och omröstning skedde slutligen mellan tre alternativa underlag för ny lagindelning (de två senaste årens resultat, det senaste årets resultat och handicap). Beslöts att handicap skulle vara basen, vilket innebar följande:

Di Röe          Di Blåe

Janne N       Janne G

Bosse          John

Bertil E        Lennart

Leif             Roland

Kent           Curt

Bertil N        Anders D

Claes          Anders B

Sonny         Lasse

·       Ett åldrande gäng innebär också ett tröttare gäng, som inte alltid orkar slå 12 slag på samma hål. Ur ett mummel har därför utlästs ett önskemål om att gå tillbaka till ruta 1 och på nytt spela poängbogey i våra kamper. Efter votering vann förslaget knappt.

·       Janne N framhärdade genom att i år på nytt, via mail, föreslå att våra tävlingar genomförs som matchspel. Efter kort diskussion föll, liksom förra året, förslaget.

·       Då klubben bildades ansågs det viktigt att genom lagbestraffning pusha alla för att delta i våra bataljer. Detta har inneburit att, i olika former under årens lopp, det lag som har haft flest deltagande har fått en fördel av detta. Vi har nu konstaterat att någon sådan påverkan inte behövs – alla, som inte har brutit benet eller fått spelförbud hemifrån, har med liv och lust deltagit. Beslöts därför utan egentlig debatt och ganska enhälligt att vi inte längre skulle ha sådana sanktioner.

Däremot fanns det i början mycket skilda åsikter om hur frånvarande skulle hanteras i spelprotokollet. Efter omröstning beslöts slutligen att en sådan skulle placeras på den plats som motsvaras av det genomsnittliga resultatet av vederbörandes senaste 3 tävlingar. Lagen har därför i protokollen alltid vardera 8 deltagare och lagpoängen blir alltid 17 för ettan, 15 för tvåan, 14 för trean osv. Det beslöts också (dock något senare) att poängfördelningen i den individuella tävlingen skulle bli samma som i lagtävlingen, dock med den självklara skillnaden att frånvarande inte får ”sina” poäng.

·       Då det föregående år i den individuella tävlingen visade sig att tre man i toppen hade samma poängsumma fick en i hast tillsatt kommitté i uppdrag att bestämma skiljekriterier, vilket då bestämdes så att lägst handicap vann. Bertil N ansåg att man i fortsättningen, liksom i motsvarande fall i många andra sporter, skulle låta antalet förstaplatser vara avgörande. Mötet bestämde också så.

·       Beslöts att årsavgiften för 2010 blir oförändrat 2 000 kr jämnt. Som vanligt skall inbetalning göras före första speldag till Janne G - helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Plusgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Bland annat mot bakgrund av att 4 man genom den nya lagindelningen skulle tvingas byta sunkiga tröjor med varandra uppdrogs åt John att utverka offert på nya sådana till alla. Detta skall göras skyndsamt så att alla kan betala tröjan samtidigt med årsavgiften till vår kassör.

·       Förmodligen mycket rörd utnämndes därefter Janne N till Årets Järngängare och kommer, som tecken på detta, att den 16 april få mottaga en flaska god bäsk.

·       Utöver detta sades intet. Det minns jag alldeles bestämt. Tror jag.

Höllviken den 5 mars 2010.

Håll huvudet uppe!

 Roland

Tillbaka


Noteringar från Järngängets årsmöte på The William Shakespeare Pub i Höllviken den 5 mars 2009.

Dagens rösträknare konstaterade att samtliga järngängare var närvarande. Och det är ju klart att man vill vara med när så viktiga förhandlingar stundar. Någon kom hemflygande från Australien, någon bilandes från Hofterup (Norrland) och någon annan gåendes från Sjötorpsvägen.

·       Då, faktiskt precis som förra året, varken ärtor eller punsch syntes vara på ingång beslöts att inleda mötet med knorrande magar.

 

·       Skattmästaren, som nu bara har 11 år kvar på sin mandatperiod, fick som vanligt första ordet. Hans redogörelse började i moll med en ingående kassa på endast 440 kr. Men det tog sig och, om jag minns rätt, var han uppe i en behållning på drygt 32 000 kr innan det därefter bar raskt utför. Och efter slutspelet fanns endast 838 kr kvar. Dessa hade han dock förvaltat så väl under vintern och rådande finanskris att hela beloppet fortfarande finns kvar. Som han själv sade – han hade slagit index med en j-la massa procent. Bra jobbat! Kassören erhöll därför ansvarsfrihet och beslöts att överskottet fonderas för att till hösten supas upp på sydligare breddgrader.

 

·       Därefter rapporterade Kommittén för Utrikes Förlustelser om sina spaningar bland researrangörers och golfbaneägares lockande erbjudanden. Efter långa diskussioner framstod två huvudalternativ för årets slutspel (12 – 19/9); Valle del Este i España och Vilamoura i Portugal.

 

·       Välbehövlig paus för intag av ärtor, punsch, sovel och sånt.

 

·       Efter detta betydligt godmodigare bröder företog därefter en omröstning som blev synnerligen jämn men utföll till fördel för Vilamoura. Kommittén tackades för gediget arbete så här långt och fick i uppdrag att fortsätta att följa beslutat spår och återkomma med slutligt förslag.

 

·       Det redan i höstas utsända förslaget till speldagar för 2009 diskuterades och beslöts efter någon ändring sålunda:

                      Datum          Bana             Värd

                 17 april        Ljunghusen   Claes

                 15 maj         Barsebäck    Bosse

                 12 juni         Torekov       Bertil E

                 31 jul          Trelleborg    Lasse

                 28 aug        Bokskogen    Curt

·       Janne G hade framkastat ett genomtänkt förslag om att ändra vår spelform från slagspel till matchspel vilket nu ledde till omfattande inlägg och diskussioner. Mycket kortfattat tydde protokollföraren det så att det var en allmän uppfattning att matchspel är den roligaste och intressantaste spelformen, men att det skulle innebära alltför stort våld på nuvarande koncept, med förlust av intressanta delar, att genomföra detsamma. Beslöts därför att behålla slagspel, men vid ytterligare omröstningar beslöts att vår egen modifiering av slaggolfsreglerna skulle tas bort.

 

·       Meddelade Sonny det beklagliga att han tvingas avstå från aktivt deltagande i årets spel pga förestående operation. Kommer han dock inte att lämna oss helt i sticket utan kan tänkas dyka upp vid våra samlingar.

Tillbaka

Noteringar från Järngängets årsmöte på The William Shakespeare Pub i Höllviken den 6 mars 2008.

 

Konstaterar att det blev ett välbesökt möte trots att det hölls exakt 1 år efter vad som stod i kallelsen. Tre insåg att tåget redan hade gått och uteblev därför.

 

·       Då varken ärtor eller punsch syntes vara på ingång beslöts att inleda mötet med knorrande magar. Tidigare erfarenheter säger att det inte blir långbänk på någon fråga i dylik situation.

 

·       Inleddes med att komplettera dagordningen med två punkter – inval av ny medlem och utnämning av Årets Järngängare.

 

·       Skattmästaren, som förresten har 12 år kvar på sin mandatperiod, avgav en förtroendeinjagande rapport som slutade med ett överskott att överföra till 2008 på 440 kr. Det framkastades en mängd förslag på vad denna förmögenhet skulle användas till. Endast ett vann allmänt gillande: uppsupning. Kassören fick därefter ansvarsfrihet mot löftet att se till att överskottet användes på detta sunda sätt.

 

·       Det redan i höstas utsända förslaget till spelschema för 2008 diskuterades och beslöts sålunda:
               Datum                 Bana             Värd

                      18 april          Malmö           Leif

                      23 maj           Kristianstad   Janne G

                      27 juni           Trelleborg      Anders D

                        1 aug           Sturup/Lund  Janne N

                      29 aug           Ljunghusen   Bertil N

 

·       Härefter framkastade en yngling förslaget att juni-omgången i framtiden alltid skulle avverkas före midsommar. Skrivaren uppfattade det som att argumentet var att det är att göra våld på kroppen med omfattande kroppsrörelser veckan närmast efter en sådan fiesta. Alltnog detta föll de flesta på läppen och beslutades sålunda

 

·       Anders D begärde härefter ordet och meddelade att han direkt efter Araslöv, som skulle varit Mölle om det funnits plats, hade bokat Mölle, där det fanns plats. Fick omgående gehör för detta förslag och fick på kuppen också ansvaret och förtroendet att genomföra övningen 19 - 21 september.

 

·       Beslöts också att årsavgiften blir 2 410 kr, men för att inte vissa gnällspikar skall protestera, beslöts samtidigt om en 17%-ig rabatt, varför var och en skall inbetala 2 000 kr jämnt. Som vanligt skall detta belopp vara betalt före första speldag till Janne G - helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Plusgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

 

·       Då Lasse H meddelat att han önskade lämna klubben skulle ersättare utses. Ett förslag som då omedelbart kom upp var en herr Lennart Eriksson, okänd för en del men ökänd för de andra. Trots detta invaldes nämnde Eriksson med acklamation och han hälsas mycket välkommen till klubben och dess framtida bataljer.

 

·       Vilt jubel uppstod sedan då det stod klart att Leif hade utsetts till Årets Järngängare. Som tecken på detta tilldelades han en flaska mycket gott fluidum. Därefter fick han med milt våld hindras från att omgående öppna flaskan – fick förklarat för sig att det enda drycken inte passar till är just pannkakor med sylt och grädde. I övrigt till allt.

 

·       Om något härutöver sades är det åtminstone inget som denne husker.

 

Höllviken den 11 mars 2008.

Håll huvudet uppe!

 Roland

 

Tillbaka

Noteringar från Järngängets årsmöte på The William Shakespeare Pub i Höllviken den 1 mars 2007.

 

Inleder med ett beklagande att ärade medlemmar fått vänta så här länge på protokollet. Skylles det på en yngling, som ville ha någon dags respit för att tänka till om spelplats för en av omgångarna. Han har ännu inte återkommit med några tankar, varför ni får en inte helt komplett spelplan. Vill dock absolut inte nämna vem denne ynglig är med tanke på hans redan ganska anfrätta rykte.

 

·       Så gott som fulltaliga, men till slut blev vi endast 15 man efter en sen avanmälan som följde på en lika sen anmälan av samma person.

 

·       Vår plikttrogne kassör hade, som traditionen bjuder, inför årsmötet informerat om sin planerade avgång från sitt uppdrag. Men, lika traditionsenligt, föll han till föga för sedvanligt, men mycket välförtjänt, smicker. Blev han därför vald för en ny 13-årsperiod. Rapporterade han därefter att vi hade förbrukat samtliga pekuniära medel med undantag för 495 kr. Ingen fråga ställdes, men den ekonomiskt bevandrade märkte dock lätt att en post, nämligen ränteintäkterna, hade utelämnats i redovisningen.

 

·       Det redan i höstas utsända förslaget till spelschema för 2007 diskuterades och beslöts sålunda:

                    Datum          Bana             Värd

                 20 april        Malmö         Lasse H

                 11 maj         Ljunghusen   John

                 15 juni         Trelleborg    Sonny

                   3 aug        Bokskogen    Anders B

                 31 aug        ?                Kent

 

·       Härefter ventilerades ett förslag om att slutspelet alltid skulle hanteras av en kommitté, men beslöts slutligen att en sådan skulle bildas men att denna vid vanliga fredagtillsöndagsslutspel endast skulle vara rådgivande. Valdes därefter herrar Janne G och Bertil N för detta uppdrag. Fick därefter Leif det oomtvistat ärofyllda uppdraget att arrangera årets slutspel 21 - 23 september.

 

·       Beslöts om oförändrade lagsammansättningar och regler.

 

·       Med tanke på att året inte kommer att rymma någon långresa tas tillfälligt den tillfälliga värnskatten bort och årsavgiften blir därför facila 2 000 kr. Som vanligt skall denna vara betald före första speldag till Janne G- helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Plusgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

 

·       Bekräftade John att våra nya klubbtröjor i högsta grad var på gång på Hylliekroken.  Bestämmer därför jag enväldigt att envar till Janne betalar 2 000 + 650 = 2 650 kr vilket då även täcker tröjkostnaden.

 

·       Under församlingens applådåskor, och som alltid utan att ange någon speciell anledning, utdelades till Janne G en flaska mycket gott fluidum som tecken på att han är Årets Järngängare.

 

·       Om något härutöver sades är minnet av detta parkerat på något oåtkomligt ställe.

 

Höllviken den 20 mars 2007.

Håll huvudet uppe!

 Roland

Tillbaka

Synnerligen kortfattande anteckningar från Järngängets årsmöte på The William Shakespeare Pub i Höllviken den 2 mars 2006.

 

 

·       12 deltagare slöt upp kring grötfaten. Något färre än vanligt men ändå en fullt beslutsför församling.

 

·       Den eminente kassören hade skött sitt fögderi på sedvanligt utomförträffligt sätt, dock hade han inte kunnat rädda resultatet, som blev negativt. Ett ingående balanserat överskott på 4 152 kr hade reducerats till blygsamma 553 kr som utgående. Ganska surt eftersom detta betyder att alla medlemmar även för det nya året tvingas betala en årsavgift. Men vi är ett luttrat folk så vi får bita ihop.

 

·       Det redan i höstas utsända förslaget till spelschema för 2006 diskuterades och beslöts enligt nedan:

 

                      Datum          Bana             Värd

                 21 april        Malmö         Curt       Obs! Första start på Malmö 12.45!

                 19 maj         Torekov       Bertil E

                 16 juni         Barsebäck    Bosse

                 4 aug          Trelleborg    Lasse D

                 1 sep          Falsterbo     Claes

 

·       Därefter ventilerades diverse uppslag gällande årets slutspel. Huvudspåret när det gäller tid är söndag – söndag, 17 - 24 september, men sista tävlingsrundan och KM förläggs till slutet av veckan varför det är fullt möjligt också att ansluta sig till truppen i mitten av veckan. Bertil N och Janne G åtog sig att snarast per mail distribuera förslag till resmål, varefter omröstning, också per mail, företas för beslut.

 

·       Beslöts om oförändrade lagsammansättningar och regler.

 

·       Med tanke på dels årets underskott (se ovan) och dels förestående utsvävningar införs på nytt en tillfällig värnskatt på 1 000 kr. Årsavgiften för 2006 blir därför, fortfarande facila, 3 000 kr. Som vanligt skall denna vara betald före första speldag till Janne G- helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Plusgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

 

·       För den ofta något, men under denna kväll mycket, frånvarande Kent avslutades överläggningar synnerligen trevligt – fick han nämligen hedersomnämnandet Årets Järngängare för goda insatser för gänget 2005. Som bevis för detta kommer han, vid första spelomgången 21 april, att få motta en flaska livgivande järn (i den mån den då fortfarande är odrucken).

 

·       Resten har, med föga saknad, lagt sig till ro i någon sällan anlitad del av hjärnvindlingarna (omskrivning för glömt).

 

Höllviken den 4 mars 2006.

 

Håll huvudet uppe!

 Roland

Tillbaka


 

Anteckningar från Järngängets årsmöte på Pub Millennium i Höllviken den 3 mars 2005.

 ·       Samlades vi tretton kring bordet denna smällkalla vinterkväll som inledning till årets bataljer. Tvenne ynglingar, Kent och Anders D, besparade oss övriga besmittelse av nåt galopperande. En tredje pågasnöre, Lasse H, befruktade att dessa två ändå skulle dyka upp, och flyktade därför till en uppvaktning av någon han kände sig tvungen att fjäska för. För första gången någonsin var ingen iväg på träningsläger – tyder detta på gott självförtroende i truppen.

 

·       Serverades det utomordentliga ärtor med punsch och pannkakor med sylt och vispgrädde, varunder den förträfflige kassören höll sitt sedvanliga försvarstal. Han passar på då alla syltna järngängare godmodigt förser sig av bordets håvor. Lyckades han därför på nytt tillskansa sig ansvarsfrihet, kanske mycket beroende på att han äntligen lyckats få en acceptabel ränta på klubbens förmögenhet och därav följande överskott på lysande 4 152 kr att supa upp vid höstens slutspel.

 

·       Det, i princip redan vid slutspelet, beslutade spelschemat kompletterades med Kristiansstad som slagfält i maj. Erbjudande från Jannarna N och G om två fria fyrbollar underlättade tacksamt det avgörandet. Beslöts således följande schema:

 

                      Datum          Bana             Värd

                 22 april        Malmö         Leif

                 20 maj         Kristianstad  Janne G

                 17 juni         Trelleborg    Anders D

                 5 aug          Lund           Janne N

                 2 sep          Ljunghusen   Bertil N

 

·       Bekräftades också det för Kent så ärofyllda uppdraget att arrangera årets slutspel. Efter en inte särskilt uppslitande debatt enades församlingen dessutom om att det var lämpligt att invänta 15-årsjubiléet för nästa slutspel å mera fjärran ort. Bestämdes det därför att årets slutspel avverkas den 23 25 september å ort inom regionen.

 

·       Bestämdes tillika att, eftersom alla numera är nog så elektroniska, spelinbjudningar framdeles kan avlossas som mail. Åligger det därför Lasse (jag nämner hänsynsfullt inte vilken) att insupa nödigt kunnande för att få fatt i dessa knepiga brev.

 

·       Beslöts om oförändrade regler.

 

·       Med tanke på årets överskott beslöts att sänka årsavgiften till blygsamma 2 500 kr för 2005. Som vanligt skall denna vara betald före första speldatum till Janne G- helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Postgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

 

·       För skrivaren av dessa rader avslutades dagens överläggningar synnerligen trevligt – fick han, tillsammans med alltför vänliga ord förmedlade av Bertil N, av församlingen epitetet årets Järngängare och som bevis för detta även en flaska livgivande järn (kan nu i efterhand meddela att jag vid provsmakningen inte var helt säker på varifrån den ädla drycken kom – men gissar på systemet i Vellinge).

 

·       Resten har jag glömt.

  

Höllviken den 9 mars 2005.

 Håll huvudet uppe!

 Roland


Tillbaka

Anteckningar från Järngängets årsmöte på Pub Millennium i Höllviken den 4 mars 2004.

 

·       Efter föregående års debacle med ärtserveringen, var vi mycket spända på vad Pub-personalen skulle ha som överraskning i år. Det blev dukning å två bord i stället för ett. Man hade i fjor noterat att alla inte tålde öl och punsch och ville då ha dessa under uppsikt vid ett litet bord närmare servitriserna. Sedan jag hade gått i god för dessa (jag nämner inte namnen här) ändrade man till ett gemensamt bord.

 

·       Mötet samlade 14 deltagare. Kent hade anmält laga förhinder. Frun hade sedan länge lovat honom ett antal lektioner, vilka man nu gemensamt hade bestämt skulle ges på Kanarieholmarna. Lasse H hade helt missförstått kallelsen. Han trodde att mötet skulle vara den 4 mars 2005 och hedrade därför i stället en mässa med sin närvaro, eftersom den gick av stapeln den 4 mars redan i år.

 

·       Inleddes så seansen i rätt ordning i år. Ärtor först – förhandlingar sedan. Kunde därför besluten drivas igenom enklare. En mätt järngängsbroder är behändigare att tas med om jag så får uttrycka det.

 

·       Mellan påfyllningarna fick vår kassör, som är såväl ständig som rättskaffens, ordet. Och med detta som verktyg gav han en mycket invecklad beskrivning av hur han återigen satt sprätt på rubbet, och lite till, trots 50 %-igt höjda medlemsavgifter (Farbror Sid har mycket att lära här!). Hade han också åter fått ta till knepet från i fjor, då han inte kunde betala di Blåe för segern, att i stället utdela ett välförtjänt straff till di Röe genom att de fick betala in 500 kr per man. Eftersom han därefter, som avslutning på sina bortförklaringar, tog upp frågan om avlösning på kassörposten fick han inhösta varma applåder för insatsen under året som gick. Och omvaldes han med acklamation.

 

·       Utsänt förslag till speldagar behandlades ingående. Inte mycket av det ursprungliga bestod provet. Från Anders D, John och Janne N mottogs tacksamt tillkännagivandet att vi även i år kan räkna med att spela Ljunghusen för en klart prisvärd avgift. Beslöts därefter följande schema:

 

                      Datum          Bana             Värd

                 16 april        Ljunghusen   Anders B

                 14 maj         Ljunghusen   Sonny

                 18 juni         Kristianstad  John

                   30 jul        Malmö         Lasse H

                  27 aug       Ljunghusen   Kent

 

·       Meddelades att, med lottens hjälp och under överinseende av Notorius Cubblicus, Janne N hade knipit det ytterst hedersamma uppdraget att arrangera årets slutspel 24 – 26 september.

·        

·       Anders B hade ett, som det senare visade sig, gott förslag till regeländring. Emellertid hade han hamnat i helt fel sällskap vid bordet och avråddes bestämt från att lägga fram idén. En, som annars inte brukar höra så bra och som satt längst bort vid andra änden av bordet, snappade upp diskussionen och torgförde den. Besluts togs sedan ganska raskt om att ändra spelreglerna på så sätt att våra hittillsvarande slagspelsregler förses med en begränsningsregel (för reducering av såväl slag som förödmjukelser) så lydande: Antalet slag att notera på ett hål maximeras till summan av hålets par + spelarens hcp-slag på hålet + 5.  Beslöts om i övrigt oförändrade regler.

 

·       Janne N återkom, i enlighet med sitt uppdrag, med förslag till inköp av röda och blå tröj-set, som han hade valt ut tillsammans med pron på Lund. Ordinarie pris 1 500 kr blev med mängdrabatt 1 000 kr per set. Beslöts enhälligt att klubben köper in dessa till samtliga medlemmar för obligatoriskt användande vid samtliga speltillfällen.

 

·       Med känd teknik beslöts att permanenta den, vid förra årsmötet beslutade, tillfälliga värnskatten om 1 000 kr. Blir alltså årsavgiften 3 000 kr även för 2004. Som vanligt skall denna vara betald senast 31 mars till Janne G- helst direkt till hans konto hos Nordea 3085 - 101 94 47. För er som betalar på gammalt hederligt sätt finns också Postgiro 456 50 50 - 4 tillgängligt (betala då med fördel några kronor extra så att Janne kan identifiera inbetalaren). Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

 

·       På grund av undertecknads taskiga minne försenades en viktig fråga så till den grad att några redan hunnit avvika från mötet. Blev ändå slutligen Bertil N utsedd till årets Järngängare 2003 och överlämnades, som bevis på detta, en flaska livgivande järn. Bland motiven fanns inte minst Bs heroiska insats nästan dygnet runt i Spanien.

 

·       Resten har jag glömt.

 

Höllviken den 11 mars 2004.

 

Håll huvudet uppe!

 RolandTillbaka


 

Anteckningar från Järngängets årsmöte på Pub Millennium i Höllviken den 6 mars 2003.

·       Efter årsmötet i fjor, med dess hårda bataljer, räknade jag kallt med att bli ensam deltagare i år. Hade därför inte förbeställt de sedvanliga ärtorna. När så, glädjande nog, inte blev fallet fick jag ändå ställets tjänsteandar att trolla fram den föda som sådana som vi kräver. Dock fick vi, i strid med sedvänjorna, starta med förhandlingarna. Och detta skulle visa sig vara ordförandens smala lycka. Envar kan lätt föreställa sig allas obenägenhet att obstruera eller komma med alternativa förslag då detta ytterligare skulle ha försenat ärt- och ölintaget.

·       Vi konstaterade att två bröder, Kent och Leif, uteblivit för en mycket välbehövlig träning på nån ö nånstans och en tredje, vår eminente Kassör Janne G, pga en intressant och med inlevelse beskriven magsjuka, som han visste inte skulle förbättras av ärtor.

·       Kassaförvaltaren kunde alltså inte personligen redogöra för penningförvaltningen. Men kanske anade han detta redan i höstas och var påpasslig nog att distribuera sin rapport redan då. Den visade att sällskapet under slutspelet inte bara hade supit upp hela den återstående förmögenheten utan därtill satt sig i skuld. Följden blev att årets stjärnlag, di Blåe, inte kunde få sitt mycket välförtjänta penningpris. Skiftade då vår innovative kassör omedelbart fot och bestämde att byta ut priset till di Blåe mot ett välförtjänt straff för di Röe, som har fått inbetala 500 kr vardera till klubbkassan.

·       Utsänt förslag till speldagar fastställdes raskt. Församlingen mottog därefter tacksamt erbjudandet från Anders D, John och Janne N innebärande att utnyttja deras tillgång till fria fyrbollar på Ljunghusen och med konsekvensen att spara goda pengar för bättre användning på jubiléumsresan. Beslöts därefter följande schema:

                      Datum          Bana             Värd
                 25 april        Malmö         Curt
                 23 maj         Ljunghusen   Bosse
                 27 juni         Ljunghusen   Bertil E
                   1 aug        Trelleborg    Lasse D
                  29 aug       Ljunghusen   Claes

·       En del, mindre goda, förslag om regeländringar framkastades. Samtliga sköts omsorgsfullt i sank och vi spelar alltså med oförändrat reglemente 2003.

·       Med syftet att ytterligare förstärka kassan inför slutspelet beslöts om en, på känt manér, tillfällig värnskatt på 1 000 kr. Årets avgift blir därför 3 000 kronor att betala senast den 24 april till Janne G på hans postgiro nr 456 50 50 – 4. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Rapporterade Bertil N, som ende närvarande representant för Kommittén för firandet av det ärorika Järngängets 10-årsjubiléum, kortfattat om ett stort antal förslag som hade varit uppe och vänt och mera detaljerat om ett huvudförslag.  Detta senare innebar en resa inom ramen för GolfStores reseprogram till den lilla fiskebyn Cambrils på Costa Daurada, 10 mil s Barcelona. Hotellet, 4-stjärnigt, heter Monica. Fritt val fyradagars- eller veckoresa. Beslöts enligt förslaget och att Bertil N och Janne G dessutom, som tack för nedlagt gott arbete, skulle få stå för resten av arrangemanget också.

·       Härefter var det inte längre möjligt att överrösta knorret från magarna, varför ordföranden fick blåsa av förhandlingarna och begära in fyllda tallrikar. Och måltiden blev en märklig upplevelse – vi fick äta ärtor utan punsch! Men Jänrngängsbröder är ett tåligt släkte. Fick bäsk bli ett acceptabelt substitut.

·       Så här har jag, med taskig hörsel och skralt minne, uppfattat det hela. Mottar gärna rättelser och förtydliganden om sådana påyrkas.

Höllviken den 9 mars 2003.

Håll huvudet uppe!

 Roland
Tillbaka


Anteckningar från Järngängets årsmöte på Pub Millennium i Höllviken den 7 mars 2002.

·       Efter att ha visat runt Lasse H på puben för att få honom att komma ihåg förra årets festliga årsmöte kunde 12 man sätta sig till bords för att avnjuta traditionella ärtor med punsch. En sen, Leif, och en mycket sen, Sonny, deltagare fick ta vad som blev över och tycktes nöjda med det. Två man, John och Curt, begrep inte bättre utan trodde att det skulle vara trevligare i Spanien respektive USAmerika. 

·       Sedan devisen ”bättre lyss till den tarm som brast än att aldrig spänna en mage” fått sin innebörd perfekt åskådliggjord dängde ordföranden sin, av Lasse D förra året skänkta, klubba i bordet och med det inleddes kvällens förhandlingar. Dessvärre erinrade sig varken ordföranden eller någon annan den instruktion som Lasse gav då, nämligen ”att en av klubbans bägare först skulle fyllas och sedan raskt tömmas, och detta före klubbslaget, Dessutom skulle detta upprepas vid mötets avslutande”. Det får bli skärpning nästa år.

·       Vår ständige och redobogne kassaförvaltare var först på banan med sin redogörelse för årets utgifter och ingifter eller intäkter och uttäkter eller vad det heter. Kontentan var i alla fall att vid årets början fanns det en ingående balans på minus 184 kronor och denna hade den gode Janne G inte bara förvaltat utan också förräntat så pass att den vid årets utgång hade tredubblats och drygt det, till minus 582 kronor!!! I sanning en remarkabel insats.

·       Framlagt förslag till spelschema fastställdes utan minsta invändning. Ja, OK då, lite invändningar fanns det kanske, men den kloka församlingen fastställde förslaget som var följande:

                      Datum          Bana             Värd
                 19 april        Ljunghusen   Bertil N
                 24 maj         Trelleborg    Anders D
                 14 juni         Malmö         Leif
                   2 aug        Lund           Janne N
                  30 aug       ??               Janne G

·       Sonny, som kom sist, kunde ändå triumferande motta årets viktigaste uppdrag – att arrangera slutspelet den 20 – 22 september.

·       Fastställdes ny lagindelning med föregående års individuella resultatlista som bas:

Di Röe: Bertil E, Janne N, Bosse, Kent, Claes, Leif, Curt, Lasse H

Di Blåe: Roland, Janne G, Lasse D, John, Sonny, Anders D, Bertil N, Anders B

·       Beslöts att i princip permanenta dessa lag, med syftet att åtminstone några efter något år skulle kunna räkna upp de flesta i egna laget. Som sagts tidigare har vi dock här att kämpa mot tiden innan förmågan att lära sig allt nytt övertrumfas av den ökande benägenheten att glömma allt nytt.

·       Som konsekvens av den nya metoden för lottning av lagen beslöts att lagen var för sig årligen röstar fram en lagkapten. Denne har, som tidigare, i uppgift att arbeta för att främja laganda (med vilket inte avses dofterna i omklädningsrummet efter match) och sammanhållning.

·       Efter en tveksamt korrekt omröstning valdes Bertil E för Di Röe och Roland för Di Blåe.

·       Rapporterade Kommittén för firandet av det ärorika Järngängets 10-årsjubiléum om sina funderingar kring detta och fick mötets OK på att jubileet inte skulle firas i Sverige eller Danmark och att 4 golfdagar och därmed sannolikt 5 dagars reslängd var lämpligt. Kommittén skulle återkomma med förslag så att beslut kan fattas helst under sensommaren i år.

·       Fastställdes årsavgiften som oförändrad – 2 000 kronor att betala senast den 12 april till Janne G på hans postgiro nr 456 50 50 – 4. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr.

·       Beslöts att KM, som spelas över två ronder, kompletterades med dagstävlingar båda dagarna med sedvanliga penningpriser – 300, 200 respektive 100 kronor.

·       I god tro har jag nedtecknat ovanstående, såsom jag lyckades uppfatta det och det jag ännu inte har hunnit glömma.

Höllviken den 12 mars 2002.

Håll huvudet uppe!

 Roland

Tillbaka


Anteckningar från Järngängets årsmöte på Pub Millennium i Höllviken den 1 mars 2001.

·       Efter mycket sent byte av möteslokal hamnade vi alldeles förträffligt på rubricerade Pub. Och på plats var elva man, vilket var ett klart beslutsmässigt antal. Fyra man hade laga förfall även om John gott kunde ha stannat hemma från en av sina två Marbella-resor i mars.

·       Som en mycket generös och uppskattad inledning till kvällens övningar skänkte Lasse D till klubben en synnerligen passande ordförandeklubba. Den överräcktes till undertecknad tillsammans med en muntlig instruktion för handhavandet. Den ceremoni som ålades klubbföraren var mäkta trevlig – innebar den nämligen att en av klubbans bägare först skulle fyllas och sedan raskt tömmas, och detta före klubbslaget som inledde förhandlingarna. Till all lycka skulle detta upprepas vid mötets avslutande.

·       I väntan på de, som det skulle visa sig, utomordentligt rara ärtorne, redogjorde vår ständige och redobogne kassör för årets plus och minus, varvid dessvärre minusarna var störst med följd att vi träder in i det ovissa 2001 med en rejäl skuld i bagaget. Om jag inte missminner mig uppgår denna sålunda till 184 kr. Förklaringen var lika enkel som logisk – hade helt enkelt Sonny dragit tillbaka sitt sedvanligt frikostiga extrabidrag varför kassören, lätt misslynt, ändrat benämningen i resultaträkningen från ”Treputtar och Sonny” till ”Treputtar och sånt”.

·       Utsågs med acklamation Janne G och Bertil att bilda ”Kommittén för firandet av det ärorika Järngängets 10-års-jubiléum”. Detta beräknas gå av stapeln hösten 2003 och förslag förväntas för diskussion i god tid.

·       Under överinseende av Notorius Cubblicus hade följande spelschema lottats och detsamma fastställdes för år 2001. Dessförinnan hade förslag om att lägga första omgången på klämdagen den 30 april avvisats av en enig församling, varvid det trycktes på rådande regel om fredagsspel:

                      Datum          Bana             Värd
                 20 april        Malmö         Lasse H
                 18 maj         Bokskogen    Anders B
                 15 juni         Trelleborg    Sonny
                   3 aug        Assartorp     John
                  31 aug       Flommen      Kent

·       Sedvanlig upprepning om värdarnas åliggande upprepas inte. Dom vet vad som gäller!

·       Gladast av alla blev Curt då han förstod omfattningen av den ära han förlänades genom uppdraget att arrangera årets slutspel den 21 – 23 september. Kringsittande fick dock dämpa glädjeyran något genom att för den gode Curt, nyss hemkommen från träningsläger i Marocko, förklara detta land ganska olämpligt för slutspelet. 

·       Beslöts att, då det vid nästa årsmöte är dags för ny lagindelning, diskutera tanken att därefter permanenta lagen, till stor nytta för en eftertraktad lagkänsla. Bland annat skulle man kunna räkna med att efter några år ha klart för sig vilka åtminstone hälften av ens lagkamrater är. Här kommer vi dock att få kämpa mot tiden innan förmågan att lära sig allt nytt övertrumfas av den ökande benägenheten att glömma allt nytt.

·       Med anledning av vakansen i gänget föreslogs ett antal namn som ersättare. Efter omröstning fick Curt uppdraget att erbjuda Bertil Edner denna plats. Curt återkommer med besked om acceptans.

·       Förslag om att i fortsättningen spela om klubbmästerskapet utan hcp röstades ner med en förkrossande majoritet.

·       Med mångas kritik av gällande system för beräkning av resultat i lagtävlingen i ryggen föreslogs att det skulle fastställas en ny metod. Följande är sedan ett starkt förkortat referat av det verkliga skeendet, men bör ändå kunna betraktas som riktigt och relevant: Först bestämdes genom omröstning den grundläggande aspekten att det lag som i en rond har flest deltagare också skall få reveny av detta. Claes föreslog därefter följande: För det lag som har flest frånvarande räknas alla resultat. Det andra laget kvittar bort sina sämsta resultat så att lika många räknas för varje lag. Därefter fördelas placeringspoäng. Beslutades att detta skall gälla i fortsättningen.

·       Förslaget att betrakta alla Järngängsronder som handicapgrundande avslogs med anledning av att det skulle strida mot reglerna eftersom vi spelar i lag. Analogt med detta kan då heller ingen sänka sin hcp.

·       Beslöts att för första gången höja årsavgiften till 2 000 kr. Bakgrunden var dels att flera under slutspelskvällarna i Maribo hade fått gå och lägga sig halvnyktra och dels att det ger en högre status att vara med i en klubb med 2 000 i årsavgift än en med ynka 1 500 kr. Årsavgiften betalas före första omgången till vår lysande kassör Janne G på hans postgiro nr 456 50 50 - 4. Som vanligt gäller förseningsavgift 100 kr om beloppet inte finns bokfört på kontot senast den 19 april.

·       Konstaterades, före den övermåttan goda avslutningsceremonin med den nya klubban, att det hade slagits rekord när det gällde debattlusten. Detta tyckte jag var mycket glädjande ända tills det gick upp för mig att alla mina förslag efterhand fick backning. Nästa år kommer kallelsen att gå ut mycket senare.

Höllviken den 2 mars 2001.

Håll huvudet uppe!

 Roland
Tillbaka


Några anteckningar från Järngängets årsmöte hos Broder Kent i Höllviken den 2 mars 2000.

·       Ryktet hade spritt sig om Kents kokekonst och alla infann sig utom Stockholmaren, som hade haft 60 mil att resa och därmed är ursäktad, och grannen, som hade haft 60 meter att resa och därmed knappast är ursäktad. Åtminstone inte av samma anledning.

·       För att vi skulle orka med de tunga och komplicerade förhandlingarna utspisade oss Kent med deliciösa ärtor, väl kyld punsch, svalt öl och en mycket lättäten pannkaksstapel. Eftersom alla var synnerligen tillfreds med den intagna spisen och att alla känner till att Järngängsbröder är ett traditionsälskande team, genomfördes omedelbart en gallup, som inte överraskande utföll sålunda att samtliga inte bara accepterade utan fastmer såg fram emot ett da capo vid nästa årsmöte. Stort tack för insatsen!

·       Vår eminente kassör redogjorde därefter för årets plus och minus, vilka mirakulöst nog exakt tog ut varandra. Siffrorna visade bland annat att intäkterna från Treputtar o Sånt hade minskat med 60 % jämfört med året innan. Hur man skall tolka detta är oklart, men det har otvivelaktigt puttats en hel del från fore-green. På mötet fanns i alla fall ingen som ens försökte sig på att förklara det med höjd spelstandard. 

·       För år 2000 klubbades följande spelschema:

                      Datum          Bana             Värd
                 14 april        Falsterbo     Claes
                 19 maj         Trelleborg    Anders D
                 16 juni         Barsebäck    Bosse
                   4 aug        Ljunghusen   Ronny
                   1 sept       Lund           Janne N

·       Sedvanlig upprepning: På värdarnas axlar vilar ett tungt ansvar. Alla känner ju till hur ett spelsuget Järngäng reagerar om dom inte får inbjudan i god tid eller om det inte har sonderats huruvida bana och krögare är tillgängliga dessa viktiga dagar! Alla vet ju också hur sur en värd, som inte snarast blir informerad av den som uteblir, blir.

·       Bertil satte jublande igång en vild dans då det stod klart att han hade lottats till den pyramidabla äran att få arrangera årets slutspel den 22 - 24 september. Enligt egen utsago hade han inte vågat hoppas på detta, men då det nu var ett faktum lovade han på stående fot att årets slutspel skulle bli helt kommensurabelt med tidigare evenemang.

·       Beslöts att behålla existerande regelverk oförändrat.

·       I enlighet med tidigare beslut förrättades ny lagindelning och resultatet utföll sålunda:

Johns lag    (Di Röe ): John själv,  Janne G,  Kent,  Lasse H,  Claes,  Bertil,  Lasse D, Sonny

Janne Ns lag (Di Blåe):Janne N själv, Bosse, Roland, Leif, Ronny, Anders D, Anders B, Curt

·       Beslöts att hålla årsavgiften oförändrad, 1 500 kr, att betalas före första omgången till vår lysande kassör Janne G på hans postgiro nr 456 50 50 - 4. Kom ihåg att han i år inte ser mellan fingrarna med sena betalningar. Alltså: i det fall beloppet inte finns bokfört på kontot senast den 13 april debiteras en förseningsavgift på 100 kr.

·       Resten har jag redan glömt.

Höllviken den 17 mars 2000

Håll huvudet uppe!

    Roland
Tillbaka


Några anteckningar från Järngängets årsmöte på Norells i Höllviken den 4 mars 1999.

·       Årsmötet fick elva deltagare. Tre hade lämnat återbud i laga ordning. Två hade uppenbarligen inte kunnat översätta kallelsen till begriplig svenska. En av dessa är sedan lång tid (tre år) bosatt i Stockholm och alla vet ju hur snabbt till exempel Anita Ekberg glömde sitt språk.

·       Vi startade med utmärkta ärtor, utsökt punsch, fylligt öl och en mycket lättäten pannkakstårta (exakt repris på förra årets).

·       Vår kreative kassör uttryckte sin stora glädje över att vi för första gången i historien gick in i ett nytt år med plus i kassan. Detta gjorde han samtidigt som envar i den utdelade kassarapporten kunde se ett tydligt minusbelopp på sista raden. Fan vet hur han förklarade det, men det gjorde han. Det är sådana futtiliteter som man inte skall bry sig om.

·       För 1999 klubbades följande spelschema:

                      Datum          Bana             Värd
                 16 april        Malmö         Curt
                 21 maj         Vellinge       John
                 18 juni         Bokskogen    Anders B
                 6 augusti     Lund           Jan G
                 27 augusti    Trelleborg    Sonny

·       Upprepning: På värdarnas axlar vilar ett tungt ansvar. Alla känner ju till hur ett spelsuget Järngäng reagerar om dom inte får inbjudan i god tid eller om det inte har sonderats huruvida bana och krögare är tillgängliga dessa viktiga dagar! Alla vet ju också hur sur en värd, som inte snarast blir informerad av den som uteblir, blir.

·       Till Bosses oförställda glädje visade det sig att han hade haft tur vid den redan genomförda tomboladragningen. Det blev nämligen han som får den stora äran att arrangera årets slutspel den 24 - 26 september. Bosse lovade på stående fot att ingen skall behöva förvänta sig ett arrangemang sämre än det hittills bästa.

·       Beslöts att ändra lagtävlingens poängberäkning för icke deltagande så att om en är frånvarande placeras han på 10:e plats. Om två är frånvarande delar dessa på 9:e och 10:e platserna. Om tre är frånvarande delas på 9:e till 11:e platserna, osv. Detta innebär att man räknar som om det varje omgång är 16 deltagare, med 17 poäng till segraren, 15 till tvåan, 14 till trean, osv.

·       Noterades att det redan vid föregående årsmöte beslutades att behålla samma lagindelning i två år, varför ingen förändring göres i år.

                 Johns lag:John själv, Leif, Lasse H, Roland, Anders D, Curt, Lasse D, Sonny

                 Bosses lag: Bosse själv, Jan, Claes, Ronny, Kent, Bertil, Anders B, Janne

·       Beslöts att hålla årsavgiften oförändrad, 1 500 kr, att betalas före första omgången till vår lysande kassör Jan på hans postgiro nr 456 50 50 - 4. Beslöts också enhälligt att i det fall beloppet inte finns bokfört på kontot senast den 15 april debiteras en förseningsavgift på 100 kr. Observera att för dem som har en fordran på klubben (John, Leif, Lasse H, Curt, Lasse D vardera 500 kr och Roland 238 kr) skall inbetalningen minskas med detta belopp. Dock meddelar kassören att han gärna mottar donationer i form av uteblivna avdrag.

·       Detta är vad jag lyckades uppfatta i sorlet.

Höllviken den 7 mars 1999

Håll huvudet uppe!

    Roland

Tillbaka


Några anteckningar från Järngängets årsmöte på Norells i Höllviken den 5 mars 1998.

·       Vi samlades kl 19.00 hos Norells. Alla, som inte hade lämnat återbud, hade hittat till rätt möteslokal trots försök att in i det sista hålla platsen hemlig. Det är ju trots allt så att alla beslut tas snabbare ju färre deltagare mötet har. (Jag kan, så här i efterhand, nämna att det i går hölls ett extra årsmöte, varvid en hel del av besluten på det ordinarie årsmötet ändrades. Kallelse hade utsänts i laga ordning, men jag tror att Posten eller något annat strulade och jag blev ende deltagare. Det blev mycket snabba beslut och mycket pilsner.)

·       Vi startade med utmärkta ärtor, utsökt punsch, fylligt öl och en mycket lättäten pannkakstårta.

·       Den ständige kassören åskådliggjorde, på ett mycket pedagogiskt sätt, hur alla våra pengar hade gått åt under året. Det som till slut inte hade kunnat festas upp under avslutningsmiddagen låg i pungen och brände till den milda grad att kassören bad alla att helhjärtat ställa upp och supa upp resten på lördagskvällen. Detta gjordes med sådan framgång att både kassörens egna pengar och alla vinstpengar också strök med.

·       För 1998 klubbades följande spelschema:

                      Datum          Bana             Värd
                 24 april        Bedinge       Lasse H
                 29 maj         Malmö         Kent
                 26 juni         Barsebäck    Bosse
                 31 juli          Ljunghusen   Bertil
                 28 augusti    Trelleborg    Anders D

·       På värdarnas axlar vilar ett tungt ansvar. Alla känner ju till hur ett spelsuget Järngäng reagerar om dom inte får inbjudan i god tid eller om det inte har sonderats huruvida bana och krögare är tillgängliga dessa viktiga dagar! Alla vet ju också hur sur en värd, som inte snarast blir informerad av den som uteblir, blir.

·       Under överinseende av Notarius Publicus hade John redan i förväg lottats till lyckan att få arrangera årets slutspel 18 - 20 september. Detta klubbades. John ville också ha till protokollet att han gärna mottar önskemål om ort och bana, särskilt om de åtföljs av användbara gåvor. Härvid gäller de normala reglerna - störst och dyrast vinner.

·       Beslöts att den mycket prestigeladdade lagtävlingen i fortsättningen spelas som slagtävling.  Därefter visade församlingen sin stora klokhet genom att uppdra åt Anders D och undertecknad att utforma villkoren. Vi tog fram ett antal alternativ och utvärderade noggrant de 36 bästa. Reglerna blir då sålunda:

·       Segrare blir det lag, som efter de sex ronderna, har de sammanlagt bästa placeringspoängen. Placeringspoäng beräknas i följande rutin. Först konstateras om lagen har lika många spelare.

·       Är så fallet utdelas till sämste man en poäng, till den näst sämste 2 poäng, osv. Bäste man får en extra poäng.

·       Har lagen olika antal spelare får det ena lagets överskjutande spelare vardera 1 (flit-) poäng. För övriga utdelas till sämste man 2 poäng, till den näst sämste 3 poäng, o s v. Bäste man får en extra poäng.

·       Sedan det visat sig att Di Röe var helt omöjliga att besegra, beslöts, på Di Blåes enträgna begäran, att upplösa dessa lag och skapa helt nya och, förhoppningsvis, jämnare konstellationer. Föll det sig då sålunda, att samtliga Trelleborgsspelare och (med ett undantag) samtliga Malmölirare bildar ett lag, som möter klabbet. Alltså:

                 Johns lag:John själv, Leif, Lasse H, Roland, Anders D, Curt, Lasse D, Sonny

                 Bosses lag: Bosse själv, Jan, Claes, Ronny, Kent, Bertil, Anders B, Stefan

·       Beslöts att i fortsättningen spela med samma gruppering under två säsonger, varefter lagen upplöses och nya lag bildas med exakt hcp som fördelningsgrund.

·       Beslöts att hålla årsavgiften oförändrad, 1 500 kr, att betalas före första omgången till vår lysande kassör Jan på hans postgiro nr 456 50 50 - 4.

·       I god tro har jag nedtecknat ovanstående, såsom jag lyckades uppfatta det och som jag ännu inte har hunnit glömma.

Höllviken den 13 mars 1998

Håll huvudet uppe!

  Roland
 Tillbaka


Några anteckningar från Järngängets årsmöte på Shakespeare Pub den 13 mars 1997.

*      Samling skedde kl 19.00 och medan mat och dryck beställdes utbröt inget slagsmål med blodvite.

*      Tack vare att Anders B, John, Stefan, Jan och Claes uteblev kunde alla beslut tas i endräkt och utan tidsspillan.

*      Utöver ovan nämndas frånvaro kunde noteras att tvenne med lemmar uteblev, inte blott vid detta tillfälle, utan även vid framtida tillfällen. Håkan och Anders E har av skilda skäl beslutat sig för att lämna gänget, vilket naturligtvis både beklagades och accepterades. Därefter togs, med lottens hjälp, ut två namn bland de 197, som står i kö för inträde. Dessa skulle tillfrågas om sitt intresse och kommer sannolikt att möta upp vid vår första tävlingsomgång i april.

*      För 1997 fastställdes följande spelschema:

Datum          Bana             Värd

18 april        Trelleborg    Lasse

23 maj         Bokskogen    Jan

27 juni         Rya             Stefan

1 augusti     Ljunghusen   Ronny

29 augusti    Malmö         Leif

*      Slutspelet går av stapeln 19 - 21 september och ansvaret för detta arrangemang ålades Anders D (jodå, det kan gå!). Han mottar med glädje förslag till både högkvarter och banor. Förhoppningsvis kan vi ta beslut om detta i april eller maj.

*      Beslöts om samma tävlingsformer som tidigare. Bland reglerna föreslogs och klubbades två nyheter och ett förtydligande enl följande: Årets lag erhåller ett fast belopp ur kassan, 8 gånger 500 kr. Birdie under tävlingsrunda renderar den tursamme en skattefri gåva på 20 kr att användas för något seriöst ändamål. Om man har hamnat på green och fortfarande har poängchans skall man putta i hål. Eljest böte man 20 kr som vid treputt.

*      Efter drygt 20 minuters mycket intensiv diskussion lyckades protokollföraren hejda deltagarna och påpeka att samtliga framförde identiska åsikter varför debatten syntes meningslös. Lagen opererar i samma skepnad som tidigare år. Di Blåe har bara gett sig fan på att slå dom hittills obesegrade Röe. I di Röes lag är fortfarande lagledaren skriven stor och fet och vice lagledaren som lite mindre och kursiv. För di Blåe är väl situationen den att nyval måste ske eftersom posten som ordinarie lagledare är vakant.

DI RÖE:   Anders B,  Bertil,  Bosse,   Curt,   Jan,   John,   Lasse,   Roland

DI BLÅEAnders D, Vakant, Claes, Vakant, Leif, Ronny,  Sonny,   Stefan

*      Som tidigare ålägges värdarna att i god tid sända inbjudan, kolla att banan är tillgänglig för oss, se till att krögaren är på gott humör, lotta bollarna (om möjligt 4-bollar) skriva score-kort, etc etc. Om någon ej kan delta måste värden informeras i så god tid som möjligt! Och Du grabbar - respektera angivna tider!

*      Bestämdes årsavgiften till oförändrat 1 500 kr att betalas före första omgången, till vår eminente kassör Jan på hans postgiro 456 50 50 - 4.

Så här har jag, med dålig hörsel och dåligt minne, uppfattat det hela. Mottar gärna rättelser och förtydliganden om så kräves.

Håll huvudet uppe!

Höllviken den 17 mars 1997

Roland
Tillbaka


Några anteckningar från Järngängets årsmöte på Shakespeare Pub den 7 mars 1996.

à      Deltagarna anlände nyktra.

à      Ett antal av medlemmarna (Anders B, Anders D, Anders E, Curt, Jan och Leif) har anledning att ångra sina resor till Spanien, Frankrike, etc etc. Där finnes min sj-l icke Pubens arrtår me punsch! Dom har väl i brist på denna enastående spis fått hålla tillgodo med Paella eller Coeur de filé Provencale eller annat dylikt slafs. Dock syntes det som om Sonny skulle ha velat byta - spisade nämligen han en fransk macka modell längre.

à      Dessutom kontrollerades före avresan dessa svikares åsikter om hur året skulle planeras för Järngänget - varefter vi naturligtvis beslutade tvärsemot dessa.

à      Första delen av kvällen försöktes ihärdigt att få församlingen i sådan ordning att sedvanliga förhandlingar kunde ta sin början. Det gick till nöds.

à      Beslöts att vi spelar i exakt samma tävlingsformer som förra året. Inga som helst ändringar. Visade det sig att inte ens Håkan opponerade sig.

à      Lagindelningen diskuterades länge. Som vanligt ville flera av di blåe gå över till det andra laget och som vanligt lyckades di röe värja sig för dessa förslag. Följande, alltså helt oförändrade, lagindelning gäller således för 1996. Den fete och kursive lagledaren syns tydligt och den kursive vicen syns också rätt bra:

     DI RÖE:    Anders B,     Bertil,     Bosse,     Curt,     Jan,     John,     Lasse,     Roland

     DI BLÅE:    Anders D,    Anders E,   Claes,   Håkan,   Leif,   Ronny,   Sonny,   Stefan

à      För 1996 klubbades följande spelschema:

                      Datum          Bana             Värd
                 26 april        Ljunghusen   Bertil
                 24 maj         Bokskogen    Jan
                 14 juni         Malmö         Curt
                 2 augusti     Falsterbo     Claes
                 6 september ??               Anders B

 Obs att jag låtit Bokskogen och Malmö byta tid eftersom jag senare hört att det inte är möjligt att spela på Bokskogen den 14 juni.

à      Som tidigare ålägges värdarna att i god tid sända inbjudan, kolla att banan är tillgänglig för oss, se till att krögaren är på gott humör, lotta bollarna (om möjligt 4-bollar) skriva score-kort, etc etc. Om någon ej kan delta måste värden informeras i så god tid som möjligt! Och Du grabbar - respektera tiden som anges i inbjudningen!

à      Fredag till Söndag, 20 - 22 september, bestämdes som årets avslutningsdagar. Håkan utsågs att samordna förslagen till högkvarter och banor och att senare organisera övningarna. Please - fundera och kom med goda, genomtänkta förslag!

à      Bestämdes årsavgiften till oförändrat 1 500 kr att betalas helst omgående men absolut före första omgången den 26 april till vår eminente kassör Jan på hans postgiro 4565050-4.

Detta var ett starkt koncentrat av vad som framfördes. Det som jag totalt har missuppfattat får jag som vanligt i nacken då vi ses nästa gång.

Håll huvudet uppe!

Höllviken den 9 mars 1996

Roland
Tillbaka


Några anteckningar från Järngängets årsmöte på Shakespeare Pub den 2 mars 1995.

à      Vi startade med ärtor och fläsk och punsch och öl.

à      Vi fortsatte med pannkakor och vispgrädde och sylt och kaffe och mer öl.

à      Flera av medlemmarna hade med mycket giltiga skäl tvingats utebli men det gjorde bara att beslutsprocessen blev desto snabbare och enklare.

à      Beslöts att vi spelar med samma tävlingsformer som förra året med ett tillägg – vi kör en individuell tävling som sträcker sig över hela säsongen. Vi samlar placeringspoäng från varje omgång. 10 p till segraren, 8 till tvåan, 6 till trean osv. Slutsegraren erhåller applåder och visslingar samt 500 kr ur kassan.

à      Alla var eniga om att vi skulle behålla lagindelningen från ifjor. Dels beroende på att det blåa laget hade en närmast desperat förhoppning om revansch och dels, framförallt, att ingen i det röa laget ville vara med i det blåa. Det blir alltså som i fjor med en fet och kursiv lagledare och en kursiv vice:

     DI RÖE:    Anders B,     Bertil,     Bosse,     Curt,     Jan,     John,     Lasse,     Roland

     DI BLÅE:    Anders D,    Anders E,   Claes,   Håkan,   Leif,   Ronny,   Sonny,   Stefan

à      För 1995 klubbades följande spelschema:

                      Datum          Bana             Värd
                 28 april        Bedinge       Sonny
                 19 maj         Ljunghusen   Anders E
                 16 juni         Trelleborg    Anders D
                 4 augusti     Eslöv           Bosse
                 1 september Malmö         John

à      Som tidigare ålägges värdarna att i god tid sända inbjudan, kolla att banan är tillgänglig för oss, se till att krögaren är på gott humör, lotta bollarna (om möjligt 4-bollar) skriva score-kort, etc etc. Om någon ej kan delta måste värden informeras i så god tid som möjligt!

à      Preliminärt bestämdes fredag till söndag, 22-26 september, som årets avslutningsdagar. Vi tar beslut om plats för detta då vi ses på Bedinge.

à      Bestämdes årsavgiften till oförändrat 1.500 kr att betalas helst omgående men absolut före första omgången den 26 april till vår eminente kassör Jan på hans postgiro 4565050-4.

Ovanstående var vad jag fick ut av sorlet. Eventuella felaktigheter får redas ut då vi ses.

Höllviken den 12 mars 1995

Roland
Tillbaka
 


Några anteckningar från Järngängets årsmöte på Shakespeare Pub den 3 mars 1994.

à      Vi startade med smörrebröd och öl och snapsar.

à      Ett från början glatt och trevligt gäng blev ett efterhand ännu gladare gäng.

à      Upprepade försök gjordes att få sådan ordning på deltagarna att årsmötet kunde börja. Detta lyckades till slut.

à      Flera förslag till namn på sällskapet lämnades. Vid påföljande omröstning fick Bosses förslag samtliga röster. Beslöts således att vårt namn skall varda: JÄRNGÄNGET. Logotype bearbetas genom undertecknads försorg.

à      Beslöts att den prestigefyllda lagtävlingen spelas under hela säsongen som poängbogey. Segrare blir det lag som efter sista ronden vid säsongavslutningen har flest poäng. Vid varje tävlingsomgång räknas för varje lag 4 scorer fullt ut och för resterande scorer räknas 10%. Skulle vid något tillfälle ett lag ha färre än 4 spelare räknas snittet för det lagets deltagare multiplicerat med talet 4.

à      Lagindelning gjordes enligt följande (lagledaren fet och kursiv, vice lagledaren kursiv). Observera att detta inte är något påhopp på varken John eller Anders E. Det är typsnittet som åsyftas.

     DI RÖE:    Anders B,     Bertil,     Bosse,     Curt,     Jan,     John,     Lasse,     Roland

     DI BLÅE:    Anders D,    Anders E,   Claes,   Håkan,   Leif,   Ronny,   Sonny,   Stefan

à      För 1994 klubbades följande spelschema (genomgående fredagar). Värdar och därmed banor lottades fram.:

                      Datum          Bana             Värd

                 29 april        Trelleborg    Anders, Lasse och Roland

                 27 maj         Vasatorp      Håkan

                 17 juni         Falsterbo     Stefan

                 5 augusti     Ljunghusen   Ronny

                 2 september Malmö         Leif

à      Värdarna ålägges att i god tid sända inbjudan, kolla att banan är tillgänglig för oss, se till att krögaren är på gott humör, lotta bollarna (om möjligt 4-bollar) skriva score-kort, etc etc. Om någon ej kan delta måste värden informeras i så god tid som möjligt!

à      Normalprogrammet för speldagarna spikades: Samling kl 11.45. Lunch kl 12.00. Första start kl 13.00. Prisutdelning.

à      Fredag och lördag 23 -24 september blir årets avslutningsdagar. Beslöts att var och en funderar kring möjliga platser för detta. Förhoppningsvis kan vi ta beslut, och utse ansvariga för arrangemanget då vi ses den 29 april. Om det finns flera förslag företas omröstning enligt OS-modell.

à      I programmet för avslutningen skall ingå dels sista omgången i lagtävlingen och dels KM i form av slagtävling med hcp. Vandringspris anskaffas av Sonny.

à      Bestämdes årsavgiften till 1 500 kr. Skall användas dels till 6 omgångar greenfees och individuella rondpriser, som blir 300, 200 resp 100 kr och dels till vinnande lags avslutningsmiddag. Ev överblivna kulor spenderas på gott fluidum till alla vid avslutningen.

à      Förrättades lottdragning bland samtliga frånvarande bankdirektörer för att utse skattmästare. Störst lycka hade därvid Leif, som därefter enhälligt utsågs. Emellertid har det senare framkommit att han av praktiska skäl inte kan utnyttja detta hedersuppdrag. Blev det därför i stället Jan som drabbades av Fru Fortuna och fick budet. Han har accepterat och lovat att förvalta våra medel på bästa sätt. Han har dock satt taket för den årliga förräntningen till 46 %.

à      Samtliga gossar ombedes nu att snarast och i god tid före första omgången inbetala årsavgiften 1 500 kr till Jan Grönqvist, postgiro 4565050-4.

Ovanstående var vad jag fick ut av sorlet. Eventuella felaktigheter får redas ut då vi ses.

Höllviken den 12 mars 1994

Roland

Tillbaka